CONTACT

VUURSTOKERS


mail:             info@vuurstokers.nl
telefoon:      06 2464 2144
Facebook:    vuurstokers op Facebook 
LinkedIn:      vuurstokers op LinkedIn 


VEILIGHEID

Vooropgesteld, alles wat de vuurstokers doen gaat gepaard met een aantrekkelijke en gepaste vorm van ontspanning maar laat u niet beetnemen!  De vuurstokers staan voor meer dan 20 jaar event, festival en theaterervaring en weten als geen ander dat veiligheid en professionaliteit van cruciaal belang is voor elke organiserende partij. Omdat de vuurstokers ook weten dat veel organiserende partijen en de diensten (terecht) extra oplettend zijn voor de inzet van vuur hebben de vuurstokers een aantal veiligheidsregels en tips samengesteld op basis van diverse ‘Handreikingen Brandveiligheidsvoorschriften voor Evenementen’ opgesteld door diverse Brandweerregio’s.

  • De vuurstokers stoken alleen met eigen (droog) hout zodat wij zeker weten dat er minimale rookt ontwikkeling is.
  • De vuurstokers zijn vanzelfsprekend meerderjarig en zijn altijd nabij de stookplaatsen.
  • Alleen bij windstilte of kalme wind kunnen de vuurstokers lekker werken (hierdoor ook geen onnodig hinder van rook, as en/of vliegvuur).
  • De vuurstokers nemen altijd blusmiddelen mee bestaande uit: emmers met zand, schoppen, water en mobiele brandblusser.
  • Na afloop laten wij alleen een net hoopje met kool achter (kan de volgende dag makkelijk opgeschept worden en weggegooid).
  • Onze vuren (stookplaatsen) hebben een maximaal grote van 1m x 1m x 1m
  • Onze vuren (stookplaatsen) zijn voorzien van onbrandbare ondergrond.
  • Afhankelijk van regio / gemeente leggen de vuurstokers hun vuurtjes aan > 15 – 30 meter af van bebouwing met brandgevaarlijk (rieten) dak.